Boodskap deur Genl R F Holtzhausen

READ MORE|LEES MEER

S.A. DEFENCE FORCE ASSOCIATION | S.A.WEERMAGVERENIGING

The South African Defence Force Association (SADFA) was founded in February 2009. The association aspires to the upholding of the pride of the former SA Defence Force, for what we have done and achieved, and the safeguarding of our history for our descendants. The National Executive Council (NEC) manages the association and is elected at the Annual General Meeting (AGM). Die Suid Afrikaanse Weermagvereniging (SAWV) is gestig in Februarie 2009. Die vereniging strewe na die behoud van die trots van die voormalige SA Weermag, vir wat ons gedoen en bereik het, en die bewaring van ons geskiedenis vir die nageslag. Die Nasionale Uitvoerende Raad (NUR) bestuur die vereniging en word by die Algemene Jaarvergadering (AJV) verkies.

READ MORE|LEES MEER

SAWV Embleem en Foto van Weermagsdele

facebook-bannerOur Sponsors