About Us / Wie is Ons

Military veterans should be acknowledged for their contribution to the development of the RSA – men, and women that made sacrifices and served their Country with honor and dignity. People that had served their Country unselfishly and deserves to be recognized, remembered and be taken care of. The South African Defence Force Association (SADFA) was established in February 2009 with the sole purpose to ensure this.

Militêre veterane moet erken word vir die bydrae wat hulle in die RSA se ontwikkeling gelewer het – manne en vroue wat opgeoffer, gedien en ‘n prys betaal het. Mense wat hul land onbaatsugtig gedien het en verdien om erken, onthou en versorg te word. Die SA Weermagvereniging (SAWV) is gestig in Februarie 2009 om juis dit te verseker.